HELIOCARE

BAYİ OLMAK İSTİYORUM
NERDEN TEMİN EDEBİLİRİM?

GİZLİLİK POLİTİKASI

GRUPO CANTABRIA LABS'in bir parçasını oluşturan diğer şirketler

Kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımı ile ilgili diğer kişilerin korunması ile ilgili olarak, doğal kişilerin korunması hakkında 27 Nisan 2016 tarihli AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ 2016/679 REGÜLASYONU (AB) uyarınca ve halihazırda yürürlükte olan mevzuata, kullanıcı, temin edildiği hallerde, kişisel bilgilerin, sadece ilgili formda veya sözleşmede açıklanan amaçlar için kullanılacak olan otomatik bir dosyaya dahil edildiğini bildirmektedir.

İletişim formu aracılığıyla iletişim kişilerine karşılık gelen veriler

Mevcut formda sağlanan kişisel verileriniz, yalnızca formda detaylandırılan sorguyu çözmek için kullanılacaktır ve GRUPO CANTABRIA LABS'in diğer şirketleri haricinde üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. bu amaçla. Ayrıca, kişisel verilerin bir yıl boyunca GRUPO CANTABRIA LABS dosyalarında kalması gerektiğini bildiririz.

Müşteriler, işverenler veya aboneler ile ilgili veriler

Verilerinizi, bir müşteri veya tedarikçi firmanın muhatabı olarak veya bireysel iş adamı olarak, GRUPO CANTABRIA LABS'in bir parçasını oluşturan herhangi bir şirketin müşterisi veya tedarikçisi olarak vermişseniz, GRUPO CANTABRIA LABS'in yalnızca bu verileri kullanacağını bildiririz. sözleşme ilişkisini sürdürmek ve üçüncü şahıslara bırakmamak için GRUPO CANTABRIA LABS şirketlerine ve yalnızca hizmetin bu tür bir iletişimi gerektirdiği ve yalnızca bu amaç için gerekli olduğu hallerde saklanmayacaktır. Sağlanan veriler, sözleşme ilişkisi devam ederken veya yasal yükümlülüklere uymak için gerekli olan yıllar boyunca saklanır. Ayrıca, GRUPO CANTABRIA LABS şirketlerinden herhangi birinin müşterisi veya tedarikçisi olarak size, AB REGÜLASYONU (UE) 2016 tarafından düzenlenen yasal menfaat uyarınca e-posta dahil olmak üzere sağladığınız araçlar aracılığıyla size iş bilgileri gönderebileceğini bildiririz. 27 Nisan 2016 tarihli, AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ'NİN 679. Maddesi, kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımı ile ilgili olarak gerçek kişilerin korunması ile ilgilidir.

Adaylara ilişkin veriler

Verilerinizi GRUPO CANTABRIA LABS'i oluşturan herhangi bir şirkete, herhangi bir grup şirketinin bir parçası olma potansiyeline sahip olarak verdiyseniz, GRUPO CANTABRIA LABS'in sadece ve yalnızca sizin uygulamanızı yönetmek için kullanacağı bilgileri size bildiririz. Grup şirketlerinden herhangi birinde bulunabilecek boş pozisyonlar ve GRUPO CANTABRIA LABS şirketleri haricinde üçüncü şahıslara verilmeyecek ve sadece profilinizin grup şirketlerinden herhangi birine uyması durumunda ve sadece bu amaç. Sağlanan veriler bir yıl süreyle saklanacaktır.

Talepler / Şikayetler

GRUPO CANTABRIA LABS oluşturan herhangi bir firmaya herhangi bir şikayet veya talepte bulunduysanız, verilerin yalnızca hak talebinizi çözmek için kullanılacağını bildiririz. Bu, GRUPO CANTABRIA LABS şirketlerine ait üçüncü şahıslara verilmeyecek ve sadece söz konusu talebin bu tür bir iletişimi gerektirdiği ve yalnızca bu amaçla gerekli olduğu hallerde bırakılmayacaktır. Sağlanan veriler, yasal zorunluluklara uygun olarak gerekli süre içerisinde saklanırken, iddianızın amacı belirtilmemiş ise.

Pazarlama ve iş maili

GRUPO CANTABRIA LABS'in bir bölümünü oluşturan herhangi bir haber bültenini veya ticari bilgilerin gönderilmesini kaydettirmek için kaydoldunuz. Bu vesileyle, verilerin yalnızca sizlere faaliyetlerinden haberdar olmanız amacıyla kullanılacağını bildiririz. GRUPO CANTABRIA LABS'nin, bilgilerin ilginizi çekebileceği ve ilgili ürün veya hizmetlerle ilgili olduğu düşünüldüğünde, size herhangi bir şirket hakkında bilgi gönderebileceğini bildiririz. Verilerin işlenmesindeki yasallığın yasal dayanağının sadece GRUPO CANTABRIA LABS'i oluşturan şirketlerin meşru menfaati olduğunu size bildiririz. Ayrıca, kişisel verilerinize erişebileceğinizi, hatalı ayrıntıları düzeltebildiğinizi, silme talebinde bulunabildiğinizi, işleme kısıtlamalarını, aktarılabilirliği veya verilerin amaçlanan amaçlarla işlenmesine yönelik herhangi bir zamanda, lopd@cantabrialabs.es adresine bir e-posta göndererek size bilgi verdiğinizi bildiririz. . GRUPO CANTABRIA LABS'in ticari veya sözleşmesel ilişkiye rağmen verilerinizi depolayacağını ve GRUPO CANTABRIA LABS'e ticari bilgi almayı bırakma isteğinizi belirtmediğinizi bildiririz.

Şüpheli ters reaksiyon gözetimi

GRUPO CANTABRIA LABS şirketinin herhangi bir şirketinin bir ürününe olumsuz bir şekilde ters tepki verdiğinizde herhangi bir hak talebinde bulunduysanız veya göndermek istiyorsanız, bunu farmacovigilancia@cantabrialabs.es adresine e-posta göndererek veya +34 numaralı telefonu arayarak yapmanız gerekir. 617 483 070. Sağlıkla ilgili düzenlemeler ve veri korumaya uygun olarak, sağlanan kişisel bilgiler gizli olarak işlenmeli ve mümkün olan her yerde GRUPO CANTABRIA LABS tarafından anonim veya ayrıştırılmalıdır, ancak belirtilen olumsuz reaksiyonlarla ilgili bilgilerinizin bildirilmesi mümkündür. sağlık yetkilileri, takibi için. Sağlanan veriler, yasal yükümlülüklere uymak için gereken yıllar boyunca saklanır ve iddianızın amacı belirtilmemiş ise. GRUPO CANTABRIA LABS şirketinin herhangi bir şirketinin kişisel bilgilerinizi gizli tutacağını ve gerektiğinde sizinle bağlantı kurmak için yalnızca tanımlayıcı verileri kullanacağını bildiririz. GRUPO CANTABRIA LABS, sağlıkla ilgili verilerinizi maruz kaldığınız reaksiyona göre işlemek zorunda kalabilir, bu nedenle, özellikle belirtilen amaçlar için korunan verilerinizin işlenmesine açıkça izin vermeniz gerekir.

Tüm kişisel veriler için ortak hakların kullanılması

GRUPO CANTABRIA LABS şirketinin herhangi bir şirketinin kişisel verilerinizi işleyip işlemediğine dair onay alma hakkınız vardır, bu nedenle kişisel verilerinize istediğiniz zaman erişebilir, yanlış bilgileri düzeltebilir, bunların silinmesini talep edebilir, kısıtlama, taşınabilirlik veya veri işlemeye itiraz edebilirsiniz.

Blog ve Hizmetleri

Mevcut blog, GRUPO CANTABRIA LABS'in aktiviteleriyle ilgili her şey hakkında bilgi alışverişinde bulunmayı amaçlamaktadır: makaleler, haberler, görüşler, farklı alanların jenerik ve sektör bilgileri.

Genel Kullanım Kuralları

Kullanıcılar Blog'u, özellikle de yasa, etik, kamu düzeni ve işbu Kullanım Koşulları ve Kullanım Şartlarına tam olarak saygı gösterilmek üzere tasarlandığı amaca yönelik olarak kullanmalı ve kullanmalıdır. Spesifik olarak, kullanıcılar Blog’a aşağıdaki tesislere uygun olarak erişmeyi ve kullanmayı taahhüt eder: Kullanıcı, Blog'un düzgün işleyişine ve diğer kullanıcıların bunu yaptığı işe müdahale etmeyecektir; Blogda uygulanan güvenlik önlemlerinin veya diğer kullanıcıların veya ağların bağlantısının uygulanmasını veya işleyişini engellememeli veya bozmamalı;

Kullanıcı, verilere erişim, işleme ve iletimi etkileyebilecek olanlar da dahil olmak üzere, Blog'un erişimi ve kullanımı için geçerli olan tüm standartlara uymalıdır; Kullanıcı, Blog'u istenmeyen e-postalar veya bilgiler göndermek için veya ister doğrudan ister dolaylı olarak olsun, ister kendi aralarında ister üçüncü tarafların ürün veya hizmetlerini ister ücretsiz isterse de isterse olsun, teşvik etmek veya pazarlamak için kullanamaz.

Kullanıcı, bir üçüncü tarafın kimliğini geçersiz kılmak veya başkasının kimliğine bürünmek için Blog'u kullanmamalı veya Blog'u başkalarına hakaret etmek, karalamak veya iftira etmek için kullanmamalı veya haksız rekabete aykırı fiiller veya İspanya mevzuatının veya bu Şartların yetkisiz reklamlarının yapılmasını yasaklamalıdır.

Kullanıcı, üçüncü şahıslara, özellikle kişisel verilere ilişkin bilgileri derlemek için Blog'u kullanmamalıdır.

Kullanıcı, yorumları, fikirleri, materyalleri, verileri, bilgileri ve genel olarak Blog'un diğer tüm içeriklerine erişebilir, görüntüleyebilir, indirebilir, kopyalayabilir ve yazdırabilir, ayrıca bunları diğer kişilere, yalnızca kişisel kullanım için başkalarına iletebilir ve paylaşabilir. kelimeler, asla ticari amaçlar için değil. Blogda yer alan yorum, görüş, materyal, veri ve bilgilerden oluşan tüm kopyalar kökenlerini ve yazarlıklarını açıkça belirtmeli ve telif hakkı uyarılarını korumalı veya fikri mülkiyet hakları, sınai mülkiyet hakları veya diğer orijinal olarak dahil edilebilir.

Kullanıcı, ticari amaçlar için Blog'da yer alan yorum, görüş, materyal, veri veya bilgileri üçüncü şahısların kullanımına, çoğaltmayacak, değiştirmeyecek, dağıtmayacak veya yerleştirmeyecek veya yazarına atıfta bulunmayacak veya bu kişi kendisine ait değildir. GRUPO CANTABRIA LABS veya indirilen yorumlar, görüşler, materyaller, veriler veya bilgilerin meşru tapası, tam olarak sahiplenmeye devam edecek, ayrıca burada ve Blog'da görünebilecek marka ve logolarla ilgili olarak da devam edecektir.

Veri doğruluk ve güncelleme

GRUPO CANTABRIA LABS, farklı kanallar ve medya aracılığıyla sağlanan kişisel verilerin doğru olduğunu, doğrudan tapu sahibi tarafından sağlandıklarını, kim olduklarını iddia ettiklerini, verilerin güncellendiğini, etkilenen tarafın / raporun ilgili olduğunu bildirir. Verilerinde meydana geldiği anda herhangi bir değişiklik.

Gizlilik görevi

Doğal kişilerle ilgili veri işlemine katılan ve doğrudan veya dolaylı olarak dosyalara erişen kişiler, her zaman faaliyetlerinin gelişmesinde karşılaştıkları kişisel verilerin gizliliğini ve gizliliğini gözetirler. Gizlilik, GRUPO CANTABRIA LABS, yönetmenlik ve yönetim kurulları üyeleri, istihdam edilen bireyler ve hizmet sağlayıcılar için bir yükümlülük teşkil etmektedir. Ayrıca, mal ve hizmet tedarikçileri ve çalışanları, veri denetleyicileri ve çalışanları, taşeronları ve çalışanları için bir yükümlülük de gerektirir. Gizlilik, GRUPO CANTABRIA LABS ile kurulan kişisel ya da işin sona ermesinden sonra iş ve ticari ilişkilerin sona ermesinden sonra, çalışanların ve / veya profesyonellerin GRUPO CANTABRIA LABS'e veri işleme kontrolörü ve mal tedarikçileri veya servis sağlayıcıları.

Küçüklerin verileri

GRUPO CANTABRIA LABS tarafından sağlanan hizmetler, İspanya mevzuatına uygun olarak tam yaştaki bireylere yöneliktir. GRUPO CANTABRIA LABS, verileri farklı kanallar (elektronik, web, sosyal ağlar) kullanarak sağlayan doğal bireylerin bu kriteri karşıladığını varsaymaktadır.

Web sitesi / sayfa önerisi

GRUPO CANTABRIA LABS herhangi bir web sitesini / sayfayı tavsiye ettiğinde veya link verdiğinde, bunların ilgilerini çeker. GRUPO CANTABRIA LABS, link verdiği ya da önerdiği web siteleri / sayfalarla ilgili denetleme zorunluluğu yoktur. Bunlar, tüzel kişiler, GRUPO CANTABRIA LABS haricinde tüzel kişiliği olmayan gerçek kişiler veya tüzel kişiler tarafından oluşturulmuştur. İkincisi, yönetiminde yer almaz, finanse etmez, içeriklerine karar vermez, bağlantılı web sitelerinin / sayfaların sunduğu hizmetleri yönetir veya bunlara katılır. GRUPO CANTABRIA LABS, bu ve / veya sunulan hizmetlerin yasa dışı olduğunu veya tazminat yükümlülüğünden doğan üçüncü tarafların varlıklarına veya haklarına zarar verdiğini gösteren güvenilir bir kanıt bulunduğunda web sitesinin / sayfanın önerilmesinden kaçınan herhangi bir bağlantıyı siler.

Çerezlerin kullanımı

Çerezlerin kullanımı hakkında bilgi için buraya tıklayın.

Veri güvenliği

GRUPO CANTABRIA LABS, çalışma merkezlerinde, tesislerinde, sistemlerinde, iletişim altyapılarında vb. Yasaların gerektirdiği güvenlik önlemlerini hayata geçirmiştir. Ayrıca, üçüncü tarafların verilere yetkisiz erişimlerini, imha, modifikasyon, çoğaltma, yayma, iletme veya yeniden kullanımlarını engelleyen mantıksal, fiziksel, organizasyonel ve sözleşme önlemlerini de benimsemiştir.

Gizlilik politikasının geçerliliği ve değiştirilmesi

GRUPO CANTABRIA LABS tarafından kurulan gizlilik politikası, ilgili web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer; Kullanıcı bunu yapabilir ve / veya çoğaltabilir. GRUPO CANTABRIA LABS, gizlilik politikasını değiştirerek kullanıcıyı bilgilendirmeye yetkilidir.